Jaką odpowiedzialność ponosi mechanik, kiedy zostawiasz w jego warsztacie auto do naprawy?

Jaką odpowiedzialność ponosi mechanik, kiedy zostawiasz w jego warsztacie auto do naprawy?

Data dodania:
Kategoria: Motoryzacja
Ocena
4.00

W chwili, gdy przekazujesz swoje auto mechanikowi w warsztacie samochodowym, narażasz się na pewne ryzyko. Czasami zdarza się tak, że nie znamy osoby, której przekazujemy pojazd! W takim momencie naturalnie odczuwamy obawę, szczególnie jeśli auto kosztowało sporo pieniędzy. Na nasze nieszczęście problemów z autem może być mnóstwo. Dlatego też warto mieć wiedzę o prawie, które nam przysługuje! Zapraszamy do artykułu.

Odpowiedzialność warsztatu, gdy przedłuża się naprawa samochodu!

Problemy warsztatu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w uzgodnionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za auto w takiej sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie bądź stratę przedmiotu świadczenia, chyba że strata czy też uszkodzenie nastąpiłoby także, jeśli świadczenie zostało wypełnione w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za pozostawiony mu samochód w sytuacji opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu wypełnienia usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet losowe uszkodzenie samochodu bądź jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Właściciel warsztatu samochodowego jest odpowiedzialny, gdy mechanik źle wykona naprawę!

Częstym przypadkiem jest złe przeprowadzenie usługi, co może skutkować dalszym uszkodzeniem auta. Odpowiedzialność w tej sytuacji określona jest w dwóch reżimach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa. Odpowiedzialność wynikająca z umowy świadczy, mówi o tym, że za naprawienie szkody w wyniku niewłaściwego wykonania czy też niewykonania zobowiązania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, gdy szkody wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy samochód na podstawie przepisów rękojmi w sytuacji przeprowadzenia naprawy. Znajdziecie je w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od naprawy spostrzeżone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się wówczas, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi. Klient może wtedy domagać się wymiany rzeczy na wolną od wad, naprawy albo też obniżenia ceny. To klient wybiera formę, jaką chciałby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Czy mechanik odpowiada za skradziony samochód na swoim terenie?

Podpisując umowę z mechanikiem o naprawę Twojego auta, automatycznie łączy ona cechy umowy o dzieło, a także umowy o przechowanie samochodu, co znaczy, że samochód powinien do Ciebie wrócić w stanie nienaruszonym. Jeśli dojdzie do kradzieży w tym czasie, to odpowiedzialny zostaje właściciel warsztatu, chyba że udowodni on, że samochód był dobrze zamknięty, alarm włączony, a klucze i dokumenty schowane!

Autor artykułu
Antoni Kania
Oceń artykuł
Tagi artykułu
warsztat mechaniczny warsztat samochodowy obowiązki właściciela warsztatu kradzież samochodu
Komentarze artykułu
0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Inne artykuły autora
Artykuły z tej kategorii
W chwili, gdy przekazujesz swoje auto mechanikowi w warsztacie samochodowym, narażasz się na pewne ryzyko. Czasami zdarza się tak, że nie znamy osoby, której przekazujemy pojazd! W takim momencie naturalnie odczuwamy obawę, szczególnie jeśli auto kosztowało sporo pieniędzy. Na nasze nieszczęście problemów z autem może być mnóstwo. Dlatego też warto mieć wiedzę o prawie, które nam przysługuje! Zapraszamy do artykułu.Odpowiedzialność warsztatu, gdy przedłuża się naprawa samochodu!Problemy warsztatu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w uzgodnionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za auto w takiej sytuacji rośnie.Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie bądź stratę przedmiotu świadczenia, chyba że strata czy też uszkodzenie nastąpiłoby także, jeśli świadczenie zostało wypełnione w czasie właściwym. Zapis ten obciąża od...